Yeniay Kova’da: Toplum İçin Birey

Kartala dönen bir bayrak.

Bu sembol insanın tükenmek bilmez zenginlikteki hayalgücü veya dehasının önemli bir kişisel temsiliyetini ve onu en iyi şekilde ödüllendirecek potansiyeller için her durumda ayağa kalkma yetisini ifade eder. İnsan tüm bunların değerini anlayan vizyonuyla sağlam bir amacı olan her şeye hizmet eder ve kişisel yaşamının her alanında bunu açıkça görünür kılma azmini gösterir. İnsanoğlunun sadakati, olası herhangi bir toplumun temelidir ve onları savunmak üzere harekete geçen her birey gelişir. Anahtar sözcük OYUNU BÜYÜTEREK SAHNELEMEKTİR. Olumlu anlamda bu derece mutlak bir kişisel adanmışlıkla başarıyı getirebilir, olumsuz anlamda ise kinci bir gurura sürükleyebilir.

The Sabian Symbols in Astrology, Dr. Marc Edmund Jones

İşte Sabianların 28 Ocak 2017 Cumartesi sabahı saat 03.07 civarında oluşacak Kova’daki Yeniay derecesi için yorumu. “Yeniay Kova’da: Toplum İçin Birey” okumaya devam et

Yeniay Kova’da: Yenilikçi İnsan, Tutkulu Mücadele

Topluluklarla ilişkiniz nasıldır? Grup içinde uyumlanarak yer almayı mı yoksa kendi özgün fikrinizi ortaya koyarak mı varolmayı seçersiniz? Herkesin demokratik eşitliğini gözetir misiniz, unvan, vasıf ve özelliklerine göre mi davranırsınız? Takım ruhu herkesin kendi bireyliğini özgürce ifade etmesi mi demektir, yoksa tek bir vücut gibi hareket etmek mi?

Grup ve topluluk ilişkileri Kova’nın habitatıdır. Bir grubu, topluluğu, toplumu neyse o yapan Kova’yken onu yıkıp yerine yenisini getirme dürtüsünü taşıyan da bu arketiptir. İnsanlık adına insan bağlarına, sosyalliğe, geleceğin bilgisine ve paylaşımına, işbirliğine, cemiyete önem verir. Statükonun, köhneleşmenin, eşitsizliğin olduğu yerde isyan bayrağını çekip o birlikteliği yenisinin oluşması için yıkabilir.
“Yeniay Kova’da: Yenilikçi İnsan, Tutkulu Mücadele” okumaya devam et

Dolunay Aslandayken..

..neler oldu?

Coffee’nin sabah bizi uyandırma ritüeli var. Önce kendi yatağından -ki bu, Bey’in tarafında- kalkıp benim tarafıma gelir. Bir gerinir, esner, bazen silkelenir. Usulca yüzümün dönük olduğu köşeye doğru sokulur. Dokunmadan, nefesini hissettirerek yüzümü koklar. Yeni yeni tek patisini hafifçe yatağın kenarına koyup geldim, buradayım da diyor. Fiziksel temas olmasa da temasa davet olur. Gözümü açtığımda burun buruna kalırız. Hemen kolumu yorgan altından çıkarıp başını okşarım. Suya dalıp çıkan bir çocuğun kafası gibi avucumun içine o küçük yuvarlak kafasını sokup çıkarır, bir öne bir arkaya gider gelir, kendini sevdirir. İki adım öteye gidip arkası dönük oturur. Uzanamazsam kafayı yüzotuzbeş derece döndürüp çapraz bakış atar, hadi kalkmıyor musun der.

Kalktığım anda yatağın öbür tarafına koşar. İki patisini Bey’in yastığının altına sokmak suretiyle direkt temasa geçer. Kim daha önce öpüp sarılacak yarışı yaşarız. Anlayacağınız beni kaldırmasının sebebi uyan ki babayı uyandıralım, sarılıp birlikte koklaşalımdır.
“Dolunay Aslandayken..” okumaya devam et

Başkalaşım

Bu yazılım bu programı okumak üzere programlanmamıştır. Sorun tanınmamaktadır.”

Mekanik bir ses. Duygu yok. İçgörü yok. Sezgisellik yok. Düz bir mantık, iki artı iki eşittir dört.

Dünya sadece gözle görülen, bizzat yaşanandan mı ibaret? Bizim tanımladığımız, tanımladığımızı sandığımız, bize tanımlanan, nesillerce tanımlanagelen, mutlakiyet içeren “o gerçek”?

Bilim kurgu filmlerinde insanlaşan robotların başkaldırısı, robotlar da hissedebilir ütopyaları insanın kendi kendine, birbirine karşı geliştirmeyi başaramayıp daha zeki bir varlıktan, üst zekadan yansıttığı bir ayna mı? “Başkalaşım” okumaya devam et

Yeniay Kova’da, Yeniden, İkinci Defa

Her anlamda eşit olmadığımıza şahit olduğumuz -kadın-erkek, doğulu-batılı, dindar-ateist-, insan olmayı, insanlığı, insan sevgisini sorguladığımız zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde 20 Ocak’ta oluşan Kova’daki Yeniay‘dan sonra şimdi de bu geceyarısından sonra, 19 Şubat 2015 Perşembe sabaha karşı 01.47’de bir kez daha aynı temalara dair, yine ve yeniden Kova’da oluşacak Yeniay bize ne diyor, nelere tekrar tekrar dikkat çekmek istiyor, yeniden başlangıç yapmak üzere fırsat vaat ediyor?

Bir önceki Kova’da oluşan Yeniay 0 derecedeydi. Bu astrolojide giriş derecesidir ve önem atfedilir. Şimdiyse 29 derecede, tam çıkış derecesinde aynı tema yine gündemimizde. “Yeniay Kova’da, Yeniden, İkinci Defa” okumaya devam et